Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 1. Levering en verzending
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Tearista is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.
 • De artikels worden verzonden volgens het verzendingskosten overzicht per land en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 • Indien de artikels onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 • Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 1. Prijs
 • Tearista kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Tearista doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Tearista toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als Tearista niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
 • De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, Belgische BTW (21% of 6%) is wel inbegrepen.
 • Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.
 • Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.
 • Tearista is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
 • Tearista behoudt zich het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt Tearista het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.
 1. Verzakingsrecht
 • Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken via het contactformulier of via e-mail. Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief bijhorende accessoires en eventuele documentatie) en zich in nieuwstaat bevinden.
 • Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geretourneerd worden.
 1. Klachten of betwistingen
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zicht tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 1. Retours
 • De goederen kunnen tot, maximaal, 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden.
 • Tearista raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen.
 • Tearista zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
 1. Achterstallige betalingen
  • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).
 1. Eigendomsrecht
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 1. Intellectuele eigendom
 • De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of ander rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s ed niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 1. Toepasselijk recht
  • Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaald de rechtbanken van het arrondisement Gent.

Tearista

Elslo 107

9940 Evergem

BELGIUM

Tel: +32 (0)485/55.55.22

Email: sofie@tearista.eu

BTW: BE0642.844.041